Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στις 11.00 στην ΠΑΜ 15 θα γίνει από τον Πρόεδρο του Τμήματος ενημέρωση των φοιτητών του 2ου, 3ου και 4ου έτους για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο πρόγραμμα σπουδών.