ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ Η ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ