ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2016-2017

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΕ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.