Απόφαση - αντιγραφής (τελευταία υπενθύμιση)

Στις 13/7/2017 σας είχαμε αποστείλει το εξής μήνυμα:

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στη συνεδρίαση 24/12-7-2017 διαπίστωσε ότι στο πλαίσιο των ασκήσεων του μαθήματος του Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα έγινε εκτεταμένη χρήση αρχείου με τη λύση των ασκήσεων το οποίο ανήκε σε μη εξεταζόμενο φοιτητή. Κατόπιν τούτου σας καλεί να απολογηθείτε εγγράφως (στο mail: ) για το γεγονός μέχρι τις 21/7/2017.

 Η ποινή που αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση είναι απαγόρευση της συμμετοχής σας στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017.

Όσοι/ες δεν έχουν στείλει την απολογία τους καλούνται -για 2η και τελευταία φορά- να το πράξουν, στο mail: ) μέχρι την Παρασκευή 28/7/2017.

Όσοι έχουν ήδη στείλει την απολογία τους να αγνοήσουν αυτό το μήνυμα.