Ανακοίνωση για χαμένα γυαλιά

Μετά την εξέταση του μαθήματος «Τεχνικές  Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων» στις 14/06/2017 βρέθηκε ένα ζευγάρι γυναικεία γυαλιά στην αίθουσα ΠΑΜ 17 (του Οικονομικού Τμήματος). Η φοιτήτρια που τα ξέχασε μπορεί να τα αναζητήσει στη Γραμματεία του Τμήματος.