ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης επιστημονικής ημερίδας.