ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14/08-02-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)