ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (PROGRESS)

Σας ενημερώνουμε ότι η προσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία θα πρέπει να γίνεται με κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα πλοήγησης:

1.Firefox

2.Internet Explorer