• Αρχική
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  • Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών - Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών –Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής- στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών - Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών –Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής- στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των φοιτητών  Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών –Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής , για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής θα βρείτε στο ΦΕΚ 820/Β/28-3-2016.

Συνημμένα Αρχεία:

clip_image002fek_allodapoi-allogen._2016-17_.pdf

clip_image002[1]eggrafes_allodapoi-allogen_2016-2017.pdf