Ανακοίνωση για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ipdi.aegean.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes.aspx.