• Αρχική
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  • Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 2013-2014 από τα έσοδα κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 2013-2014 από τα έσοδα κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ