Ανακοίνωση για αναγνωστήριο

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην Γραμματεία του τμήματος λειτουργεί αναγνωστήριο στο οποίο παρέχεται η ελεύθερη χρήση υπολογιστών και ασύρματο δίκτυο (wi-fi).