ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ