ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ