ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η κα Καραγιάννη Δέσποινα θα ξεκινήσει τις παραδόσεις μαθημάτων από την επόμενη εβδομάδα, λόγω ασθενείας.

Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη
Αν. Καθηγήτρια Μάρκετινγκ