Ανακοίνωση για χαμένα γυαλιά

Μετά την εξέταση του μαθήματος «Τεχνικές  Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων» της 02/09/2015 βρέθηκε ένα ζευγάρι γυαλιά στην αίθουσα ΠΑΜ 15. Ο κάτοχός τους μπορεί να τα αναζητήσει στη Γραμματεία του Τμήματος.

Εκ της Γραμματείας