Προκήρυξη διαγωνισμού 8 υποτρόφων κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά