Προκήρυξη διαγωνισμού 19 υποτρόφων κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη