Προκήρυξη διαγωνισμού 10 υποτρόφων κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ