Προκήρυξη διαγωνισμού 8 υποτρόφων κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ