ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι  η ημερίδα που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα,  Τετάρτη 1-7-2015, με θέμα

" Ανάπτυξη και κινητικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσα στην κρίση και οι χρηματοδοτικές ανάγκες ''

αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση που θα οριστεί η  νέα ημερομηνία και ο  τόπος  υλοποίησης της ημερίδας.             

 

Με εκτίμηση

Η Συντονιστική επιτροπή του ΜΒΑ

Του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων