Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για το 2015-16

Erasmus+

Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για το 2015-16 !

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.upatras.gr/el/node/5292 η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρώπης το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Αφορά φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) και έχει διάρκεια 2-3 μηνών.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, κ. Πολυξένη Χριστιά

E-mail: 

τηλ: 2610 969036