Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης (καλοκαίρι 2015)-Ενημέρωση