Πρόσκληση σε διάλεξη του καθηγητής James Delgrande με θέμα "The Logic of Qualitative Probability"

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Δίκτυο ΤΕΧΝΟΗΣΗ οργανώνει ομιλία

του καθηγητή James Delgrande από το SImon Fraser University (www.cs.sfu.ca/~jim/) για την
Παρασκευή 8 Μαϊου 2015, στις 12:00μμ, στην Αίθουσα ΠΑΜ 3 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 
Ακολουθούν ο τίτλος και η περίληψη της διάλεξης:
 
ΤΙΤΛΟΣ:
The Logic of Qualitative Probability
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
In this talk I present a theory of qualitative probability, where qualitative
probability deals with the relative likelihood of events, but without specifying
exact probabilities.  Work in this area goes back at least to de Finetti.  The
usual approach is to specify a binary operator <= with P <= Q having the
intended interpretation that Q is at least as probable as P.  We generalise
these approaches by extending the domain of the operator <= from the set of
events to the set of finite sequences of events.  If S1 and S2 are finite
sequences of events, S1 <= S2 has the intended interpretation that the summed
probabilities of the elements of S1 is not greater than the sum of those of
S2.  We provide a sound and complete axiomatisation for this operator over
finite outcome sets, and show that this theory is sufficiently powerful to
capture the results of axiomatic probability theory.  We argue that our
approach is simpler and more perspicuous than previous accounts.  As well, we
show that our approach generalises the two major accounts for finite outcome
sets, and we show that the approach is expressive enough to encode rational
linear inequalities.