ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016