ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΜΒΑ

Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ’ Εξαμήνου να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος για την Ανανέωση Εγγραφής και την Συμπλήρωση Εντύπου της Διπλωματικής τους Εργασίας και τον Ορισμό του Επιβλέποντος Καθηγητή.

Από 24-02-2015 έως και 10-03-2015