Έναρξη διαλέξεων της κας Καραγιάννη

Οι διαλέξεις στα μαθήματα της κας Καραγιάννη, τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος, όσο και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα ξεκινήσουν από 2 Μαρτίου 2015, λόγω εκπαιδευτικής άδειας της διδάσκουσας.

Το ίδιο ισχύει και για τις ώρες γραφείου.

Με εκτίμηση,

Δέσποινα Καραγιάννη