Απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

Απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

Η τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:30

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

(A´ Κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος)