ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ φοιτητών γίνονται στην γραμματεία του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων. Οι φοιτητές των άλλων ετών  θα τις κάνουν ηλεκτρονικά.