ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ "ΕΥΔΟΞΟΣ"

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό
εξάμηνο έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015