Ματαίωση μαθημάτων του κ. Κούτουλα

Λόγω απουσίας του Δ. Κούτουλα στο εξωτερικό, ματαιώνονται τα μαθήματά του την εβδομάδα 3-7 Νοεμβρίου.