ΤΕΣΤ Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Bloomberg Assessment Test (BAT)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Ιδρύματος θα φιλοξενήσουν το ΤΕΣΤ Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Bloomberg Assessment Test (BAT). Το τεστ χορηγείται δωρεάν και έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών. Το τεστ απευθύνεται κυρίως σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν καριέρα στα Οικονομικές Επιστήμες και αποτελεί σημαντική προσθήκη στο βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να επιδείξουν τις ικανότητές τους σε έναν μεγάλο αριθμό μελλοντικών εργοδοτών στον τομέα των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2014, 11:00-13:00.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cais.upatras.gr/node/6153

«Η παρούσα πράξη Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).