• Αρχική
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  • Ανακοίνωση για τη χορήγηση τριών (3)υποτροφιών στο εσωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Χατζόπουλου. (Έναρξη σπουδών ακαδ. έτος 2013-2014)

Ανακοίνωση για τη χορήγηση τριών (3)υποτροφιών στο εσωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Χατζόπουλου. (Έναρξη σπουδών ακαδ. έτος 2013-2014)

Ανακοίνωση για τη χορήγηση τριών (3)υποτροφιών στο εσωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Χατζόπουλου. (Έναρξη σπουδών ακαδ. έτος 2013-2014)