1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015.

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους  2014-2015.

Η ανωτέρω πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί-μεταπτυχιακοί & υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, διάρκειας τριών μηνών στο εξωτερικό, μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ για πρακτική άσκηση.

Η Πρόσκληση, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προθεσμίες, η αίτηση συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, οι χώρες και τα ποσά επιχορήγησης ανά μήνα έχουν επισυναφθεί στο http://www.admin.upatras.gr/node/1329.