Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ και Υποψ. Διδάκτορες), στα πλαίσια υποβολής αίτησης για ορκωμοσία ή διαγραφή από το οικείο Τμήμα, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «δεν έχουν ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δεν διαθέτουν δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία».

Στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας θα προσέρχονται μόνο οι φοιτητές που έχουν ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης ή διαμένουν στη Φοιτητική Εστία, για να δηλώσουν τη λήξη αυτών των παροχών και να τους χορηγηθεί βεβαίωση.

Διευκρινίζεται ότι, οι διαμένοντες στη Φοιτητική Εστία στην Πανεπιστημιούπολη, πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν βεβαίωση παράδοσης δωματίου.

Ακολούθως η Γραμματεία του Τμήματος στέλνει στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και στη Φοιτητική Εστία συγκεντρωτική κατάσταση των ονομάτων, προς εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων, πριν την ημερομηνία ορκωμοσίας.

Παρακαλούμε, όπως το ανωτέρω έγγραφο αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός σας, για να λάβουν γνώση και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. 

 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  του Τμήματος Σίτισης

                   Κωνσταντίνος Αλτανόπουλος