ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας Στάσης Πανεπιστημίου Πατρών». Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας στάσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών προς όλους τους συναλλασσόμενους με αυτό, ήτοι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξωτερικούς συναλλασσόμενους και λοιπούς εξωτερικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/index/page/id/186.

Στα πλαίσια της ενεργοποίησης των υπηρεσιών αυτών, οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  μπορούν να κάνουν χρήση των ακολούθων υπηρεσιών, μέσω της δικτυακής πύλης του Ψηφιακού Άλματος, στη διεύθυνση https://progress.upatras.gr.  

 

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • Ανανέωση Εγγραφών
  • Δήλωση μαθημάτων και ειδικεύσεων, σε χρονικές περιόδους όπως αυτές ορίζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Αίτηση για Πιστοποιητικά
  • Επισκόπηση Καρτέλας Φοιτητή (στοιχεία φοιτητή και ακαδημαϊκού έργου)
  • Αίτηση αποφοίτησης

 

Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον ίδιο κωδικό χρήστη που χρησιμοποιείται σε όλες τις κεντρικές υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class κλπ).

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο θα βρείτε επιλέγοντας από το menu «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή σας στο σύστημα.

Σημείωση

Σε περίπτωση προβλήματος κατά την χρήση των υπηρεσιών, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα στη διεύθυνση .

Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες:  Τμήμα - Αριθμός Μητρώου Χρήστη (για φοιτητές) – Αναγνωριστικό Χρήστη (userid) - Λειτουργία στην οποία παρουσιάστηκε πρόβλημα - περιγραφή προβλήματος.