ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1/8

"Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος 204, να αναζητήσουν στο site του τμήματος και στην καρτέλα ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ , τα αρχεία:

  • Απολογιστική Έκθεση Ασκούμενου ΠΑ
  • Υπεύθυνη Δήλωση ΠΑ
  • Δελτίο Αξιολόγησης Ασκουμένου απο τον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης ΠΑ
  • Έντυπο Αξιολόγησης Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 
Τα αρχεία αυτά θα τα τυπώσετε και θα δώσετε λίγες ημέρες πριν τελειώσει η Πρακτική Άσκηση το Δελτίο Αξιολόγησης Ασκουμένου απο τον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης ΠΑ, στον προϊστάμενό σας, ώστε να το συμπληρώσει και να το υπογράψει  (υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης) μαζί με Το Ημερολόγιο Καταγραφής Δραστηριοτήτων Ασκούμενου (που το έχετε λάβει ήδη) (1 για τον μήνα Ιούλιο και 1 για τον μήνα Αύγουστο σε μία σελίδα το καθένα). 
 
Επίσης, παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τα email τους (ειδικά το upnet τους) καθώς εκεί θα στέλνονται όλες οι ενημερώσεις. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ελέγχει τακτικά τα email του και τις ανακοινώσεις που βγαίνουν στο site του τμήματος, με αποτέλεσμα να μην  ενημερώνεται , η ευθύνη για τη συνέχεια ή μή υλοποίησης του προγράμματος Πρακτικής, είναι δική του.
 
Για πληροφορίες, θα επικοινωνείτε με το 2610-969838,  "