Τιμητικός Τόμος στην Επιστήμη της Οικονομικής Διοίκησης και Οικονομικής Διοικητικής

Η τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά και κάθε οικονομική κρίση, αναδεικνύει τα όρια των κάθε φορά κυρίαρχων θεωριών της οικονομικής επιστήμης. Αποτελεί η Οικονομική Επιστήμη γενικά και η Επιστήμη της Οικονομικής Διοίκησης και της Οικονομικής Διοικητικής και οι θεωρίες που κυριαρχούν εντός τους μέρος των αιτίων της οικονομικής κρίσης; Οι προσπάθειες υπέρβασης κάθε φορά της κρίσης αναδεικνύουν και σε ποιο βαθμό νέες κυρίαρχες θεωρίες;

Με την έκδοση του παρόντος τόμου προς τιμή του καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών Παντελή Πεχλιβανίδη φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στη διεύρυνση των ερευνητικών πεδίων της Επιστήμης της Οικονομικής Διοίκησης και της Οικονομικής Διοικητικής. Ο σκοπός είναι να δοθεί βήμα στις θεωρίες που αντιπαρατίθενται στην αποδοχή της νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας σαν τη μόνη διέξοδο στην οικονομική διοίκηση.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες αλλά και κάθε άλλη που είναι δυνατόν να συμβάλλει στους στόχους του παρόντος τόμου:

 • Η ιστορική εξέλιξη της θεωρίας της διοίκησης και η ανάπτυξη των επιμέρους κλάδων της
 • Η οικονομική διοίκηση και διοικητική ως κοινωνική επιστήμη και η σχέση της  με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες
 • Η διοίκηση επιχειρήσεων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
 • Σύγχρονες τάσεις και ρεύματα στη θεωρία της διοίκησης
 • Κριτικές προσεγγίσεις της οικονομικής διοικητικής επιστήμης
 • Βιομηχανικές σχέσεις
 • Τα κοινωνικά υποκείμενα της σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων
 • Προγραμματισμός και οικονομική διοικητική
 • Οικονομικές κρίσεις και οικονομική διοίκηση οργανισμών

Τα άρθρα που θα εκδοθούν στον τιμητικό τόμο θα πρέπει:

 • να ακολουθούν τους κανόνες μορφοποίησης που περιγράφονται στο αρχείο Paper.Format.doc.
 • να είναι μέχρι 25 σελίδες.
 • να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 31/12/2010, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα [ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ].

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Συριόπουλος

Διευθυντής ΠΜΣ (MBA)