ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Η τελετή ορκωμοσίας  θα πραγματοποιηθεί στις 7/12/2023 και ώρα 13.00

 

Οι φοιτητές /τριες που θέλουν να κάνουν Αίτηση Ορκωμοσίας υποβάλλουν το αίτημά τους στο σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr επιλέγοντας από τις φοιτητικές αιτήσεις για προπτυχιακούς την φόρμα «Αίτηση Ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών», ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου από την σήμερα 9/11/2023 έως  17/11/2023.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδέσμου, φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας, καθώς και η συμπλήρωση του εντύπου «Συμπληρωματικά Στοιχεία Ορκωμοσίας» το οποίο βρίσκετε στο πεδίο «Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας».   

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της άνωθεν προθεσμίας  και δεν θα ορκίζονται . 

 Οι αριθμοί μητρώου των πτυχιούχων που θα λάβουν μέρος στην Ορκωμοσία θα αναρτηθούν σε νέα ανακοίνωση.