Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2018 - 2019

Μαθήματα κορμού 

Τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) ανά εξάμηνο είναι τα ακόλουθα:

1ο Εξάμηνο

 

Εισαγωγή στο Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο BA_115 Τσενέ Χρυσούλα
Εισαγωγή στους Η/Υ BA_103 Σταματίου Ιωάννης
Μαθηματικός Λογισμός BA_105 Ανδρουλάκης Γεώργιος
Ξένη Γλώσσα Ι BA_111 Δελλή Βασιλική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι BA_109        Πολυχρονίου Παναγιώτης
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι BA_107 Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

 

2ο Εξάμηνο

 

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΒΑ_157  Τσαγκανός Αθανάσιος
Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα ΒΑ_106       Ανδρουλάκης Γεώργιος
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΒΑ_125  Θεοφανίδης Φαίδων
Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΒΑ_114  Δελλή Βασιλική
Στατιστική των Επιχειρήσεων ΒΑ_112  Ανδρουλάκης Γεώργιος - Μανουσάκης Γεώργιος
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ ΒΑ_108  Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

 

3ο Εξάμηνο

 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΒΑ_119  Γεωργόπουλος Αντώνιος
Βάσεις Δεδομένων ΒΑ_121 Βουτσινάς Βασίλειος
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ ΒΑ_127 Δελλή Βασιλική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ ΒΑ_120      Μαρούδας Λεωνίδας 
Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA) ΒΑ_104Α Πέππας Παύλος
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΒΑ_123 Ανδρουλάκης Γεώργιος - Μανουσάκης Γεώργιος

 

 

4ο Εξάμηνο

 

Επιχειρηματικό Λογισμικό ΒΑ_126 Βουτσινάς Βασίλειος 
Μακροοικονομική ΒΑ_118 Νέος επιστήμονας
Μικροοικονομική Ι ΒΑ_117 Τσαγκανός Αθανάσιος
Ξένη Γλώσσα IV ΒΑ_128 Δελλή Βασιλική
Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΒΑ_110 Πολυχρονίου Παναγιώτης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΒΑ_122      Νέος επιστήμονας

 

 

5ο Εξάμηνο

 

Διοίκηση Λειτουργιών ΒΑ_206Α Νεάρχου Ανδρέας 
Επιχειρησιακή Έρευνα ΒΑ_194 Γιαννίκος Ιωάννης
Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι ΒΑ_202      Παπαδημητρίου Δήμητρα 
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΒΑ_224 Κούτουλας Δημήτριος 
Μικροοικονομική ΙΙ ΒΑ_116 Οικονομάκης Γεώργιος

 

 

6ο Εξάμηνο

 

Δημόσια Οικονομική ΒΑ_197 Οικονομάκης Γεώργιος 
Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ ΒΑ_225 Μυλώνη Βαρβάρα 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΒΑ_199Α Βουτσινάς Βασίλειος 
Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΒΑ_204 Νέος επιστήμονας 
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων ΒΑ_207      Γιαννίκος Ιωάννης - Μανουσάκης Γεώργιος

 

 

 7ο Εξάμηνο

 

Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (Logistics) ΒΑ_133      Νεάρχου Ανδρέας
Πολιτική Οικονομία ΒΑ_201 Οικονομάκης Γεώργιος
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΒΑ_174 Τσαγκανός Αθανάσιος

 

 

8ο Εξάμηνο

 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων ΒΑ_143Α Μαρούδας Λεωνίδας
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός, Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών ΒΑ_218      Καραγιάννη Δέσποινα - Σταματίου Ιωάννης
Θεωρία Παιγνίων ΒΑ_211 Πέππας Παύλος

 

 

Μαθήματα επιλογής

Τα μαθήματα επιλογής είναι τα ακόλουθα :

 

 

Χειμερινό εξάμηνο (5ο ή 7ο)

 

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων ΒΑ_220    Νέος επιστήμονας
Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου και Αγορές Παραγώγων ΒΑ_306 Νέος επιστήμονας
Διεθνής Διοίκηση ΒΑ_102 Μαρούδας Λεωνίδας
Διεθνικές Επιχειρήσεις ΒΑ_149 Μυλώνη Βαρβάρα
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων ΒΑ_227 Τσενέ Χρυσούλα
Διοίκηση Ξενοδοχείων ΒΑ_213 Κούτουλας Δημήτριος
Διοίκηση Συγκρούσεων ΒΑ_134 Πολυχρονίου Παναγιώτης
Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών ΒΑ_169 Κούτουλας Δημήτριος
Διοικητική Λογιστική ΒΑ_303 Αγγελόπουλος Ελευθέριος
Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων ΒΑ_222 Παπαδημητρίου Δήμητρα
Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας και Ποσοτική Ανάλυση ΒΑ_226   Νέος επιστήμονας
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου ΒΑ_229 Σκούρας Δημήτριος
Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς ΒΑ_147 Νέος επιστήμονας
Ξένη Γλώσσα V ΒΑ_200Α Ριζομυλιώτη Βασιλική
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ ΒΑ_176 Θεοφανίδης Φαίδων
Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων Λογαριασμών ΒΑ_154 Νέος επιστήμονας
Τεχνολογίες Διαδικτύου ΒΑ_189 Πέππας Παύλος
Φορολογική Λογιστική ΒΑ_304 Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

 

Εαρινό εξάμηνο (6ο ή 8ο) 

 

Αθλητική Διοίκηση ΒΑ_214   
Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων ΒΑ_140 Γεωργόπουλος Αντώνιος
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΒΑ_209  Ανδρουλάκης Γεώργιος
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών ΒΑ_223   
Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Οικονομία ΒΑ_212  Νεός Επιστήμονας
Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις ΒΑ_205  Τσενέ Χρυσούλα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΒΑ_216  Σταματίου Ιωάννης
Μακροοικονομική ΙΙ ΒΑ_298  Ζερβογιάννη Αθηνά
Οικονομική Πολιτική ΒΑ_299  Ψαλτόπουλος Δημήτρης
Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών ΒΑ_141  Γιαννίκος Ιωάννης
Συμπεριφορά Καταναλωτή ΒΑ_219   
Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης ΒΑ_228  Τσενέ Χρυσούλα
Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση ΒΑ_153  Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

Προαιρετικά Μαθήματα:

 

 

Α έτος - 1ο εξάμηνο

 

Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους ΒΑ_295  Ανδρουλάκης Γεώργιος - Μανουσάκης Γεώργιος

 

 

Β έτος - 3ο εξάμηνο

 

Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους ΒΑ_295  Ανδρουλάκης Γεώργιος - Μανουσάκης Γεώργιος
Μηχανογραφημένη Λογιστική  ΒΑ_302 Γεωργόπουλος Αντώνιος