ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9/7/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  9-7-2014 

"Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (4-7-2014), παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που

κάνουν Πρακτική Άσκηση να ελέγχουν τα email που έχουν στο

Upnet ()  καθώς ΜΟΝΟ εκεί θα

αποστέλλονται έγγραφα και ενημερώσεις, λόγω τεχνικού προβλήματος

που υπάρχει στον server".