ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - Ορθή επανάληψη

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 9:00-12:00 ΣΤΗΝ ΠΑΜ 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ [18:00-21:00 ΣΤΗΝ ΠΑΜ 15] ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ