ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τρες,
Προκειμένου να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε την λίστα για την συμμετοχή σας στις γραπτές ηλεκτρονικές εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/06.

https://survey.bma.upatras.gr/index.php/583758?lang=el


1. Στα στοιχεία θα γίνει αντιπαραβολή με αυτά του progress, αιτήσεις για μαθήματα που δεν δικαιούστε να δώσετε θα απορριφθούν.
2. Παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://mail.upnet.gr/  και δοκιμάστε να κάνετε login με τα username και password που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.