Δημόσια Οικονομική Δευτέρα 01/06/2020 και Σάββατο 06/06/2020

Δευτέρα, Ιούνιος 01, 2020

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/economak/OQI08YEJ

-----------------------------

Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/economak/OGFSRAN8