Συμπληρωματική διάλεξη «Εισαγωγή στον Τουρισμό»

Στις 3 Ιουνίου με ώρα έναρξης ακριβώς στις 09:15 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική παράδοση στο μάθημα Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Οικονομία». Σε αυτήν τη διάλεξη θα γίνει επανάληψη βασικών ενοτήτων της διδακτέας ύλης με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φοιτητών για τις εξετάσεις.

Ο σχετικός σύνδεσμος για την πλατφόρμα Skype for Business είναι ο εξής:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/koutoulas/H35PLQII