Υπενθύμιση: Ώρες γραφείου Δ. Κούτουλα μέσω Skype

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Δ. Κούτουλα για όσο διάστημα παραμένει κλειστό το Πανεπιστήμιο, μπορούν να τον καλέσουν μέσω Skype τις προβλεπόμενες ώρες γραφείου στο ακόλουθο Skype ID: dr.koutoulas (στο κανονικό Skype και όχι στο Skype for Business).

Συγκεκριμένα, θα είναι διαθέσιμος ως εξής:

- Τρίτη 15:00-16:00

- Τετάρτη 12:00-14:00