Αναβολή σημερινής διάλεξης για το μάθημα :Στατιστική των επιχειρήσεων

Η σημερινή προγραμματισμένη διάλεξη θεωρίας για τη Στατιστκή των Επιχειρήσεων αναβάλεται.

Η αναπλήρωση θα γίνει την Τετάρτη στις 15.00, εξ αποστάσεως, στον ίδιο σύνδεσμο, https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gandroul/L9VPH0WW

και θα αφορά τις σημειώσεις περί Κανονικής Κατανομής (Lesson 04)

Καλό τριήμερο.