Αναπλήρωση μαθήματος «Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Οικονομία»

Τη Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου, και ώρα 09:00 θα γίνει αναπλήρωση παράδοσης στο μάθημα επιλογής Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Οικονομία». Η σύνδεση με την εξ αποστάσεως παράδοση του μαθήματος θα γίνει μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/koutoulas/0CQ5TJEK