Αναπλήρωση διάλεξης στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Την Παρασκευή στις 3 Απριλίου και ώρες 5-8μμ θα γίνει αναπλήρωση των διαλέξεων που αναβλήθηκαν. Τον λινκ της αίθουσας είναι 

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/myloni/C503T05D.