Αναβολή μαθήματος 27/03/2020 ΒΑ_209

Η ηλεκτρονική διάλεξη του μαθήματος ΒΑ_209 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου για αύριο 27/03/2020 θα αναβληθεί λόγω κολλήματος του διδάσκοντα. Θα βγει ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Γκίλλας Κων/νος